Contacts

Contact info

Hida Furukawa Yatusankan Gifu Prefecture, Hida, Furukawacho Mukaimachi 1-8-27 Telephone: 0577-73-2121 FAX: 0577-73-3910 E-mail: info@823kan.com

Contact form

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Message